Zwrot myta w Niemczech

Państwo Niemieckie jest zobowiązane
mocą wyroku z dnia 28.10.2020
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zwrotu kwoty odpowiadającej 3,8 % lub 6 % wysokości opłaconego myta.

Zwrot może uzyskać każdy przewoźnik, który opłacił myto.

Aby odzyskać myto należy wszcząć postępowanie administracyjne w Niemczech.
Nasza kancelaria z siedzibą we Frankfurcie obsługuje polskich przewoźników w tym zakresie.

Roszczenia ulegają przedawnieniu, dlatego prosimy nie zwlekać z rozpoczęciem działania.

Roszczenia za rok 2017 przepadną dnia 31.12.2020.

Zainteresowanych prosimy o niezwłoczny kontakt